mainDom Dziecka „Stanica” w Katowicach jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, która łączy w sobie funkcję socjalizacyjną i interwencyjną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży od lat 7 do czasu uzyskania pełnoletności lub po uzyskaniu pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły.

Placówka nasza przyjmuje wychowanków na podstawie:

• orzeczenia sądowego,
• skierowania dyrektora MOPS w Katowicach,
• na wniosek samego dziecka,
• na wniosek rodziców lub opiekunów dziecka,
• interwencyjnego zabezpieczenia przez Policję.

Ponadto Dom jest zobowiązany przyjąć bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każdego wychowanka w wieku poniżej 13 lat i zapewnić mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji, w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku.

Historia Domu Dziecka „Stanica” zaczęła się ponad 90 lat temu od utworzenia w latach dwudziestych XX wieku Stowarzyszenia Katolickiego im. doktora Andrzeja Mielęckiego, które miało uczcić jego pamięć, a które w 1929 r. wybudowało sierociniec jako wieczystą pamiątkę jego męczeńskiej śmierci.

W 1933 roku był to nieduży zakład prowadzony przez Siostry Dominikanki, który w 1934r. był najlepiej zorganizowanym zakładem wychowawczym na Śląsku, a prowadzenie placówki przeszło w ręce Sióstr Jadwiżanek.

Po II wojnie światowej, czyli od 1945 roku zaczęto przyjmować do Sierocińca dzieci, które w czasie wojny utraciły swoich rodziców. Przyjmowano dzieci z różnych stron kraju i sieroty różnych narodowości. Po wojnie Dom wielokrotnie zmieniał swoją nazwę, zmieniał też zakres swojego działania. 1 sierpnia 1950 roku nazwa brzmiała Państwowy Dom Młodzieżowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Nr 2. Dnia 1 września 1956 roku zlikwidowano Państwowy Dom Młodzieżowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Nr 2 i przystąpiono do kapitalnego remontu budynku, który trwał do końca 1957. W 1958 roku otwarto Państwowe Pogotowie Opiekuńcze, które istniało do 1960 roku, kiedy utworzono Państwowy Dom Dziecka Nr 2, który istniał do 1983 roku. Z dniem 1 września 1983 roku Kurator Oświaty i Wychowania w Katowicach postanowił przekształcić Dom Dziecka Nr 2 na Państwowe Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 w Katowicach., a od 10.02.1984r. w placówce przebywali jedynie chłopcy. Dnia 26 maja 1988 roku wydano zarządzenie Wojewody Katowickiego w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Pogotowi Opiekuńczych w Katowicach. Zespół powstał z połączenia Państwowego Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i 2.

Z dniem 31 sierpnia 1994 nastąpiło rozwiązanie Zespołu Państwowych Pogotowi Opiekuńczych w Katowicach. Państwowe Pogotowie Opiekuńcze w Katowicach przy ulicy Plebiscytowej 46 otrzymało nazwę Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 w Katowicach.

W 2006 roku Rada Miasta Katowice postanowiła, iż z dniem 1 marca 2006 roku należy przekształcić Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 – interwencyjną placówkę opiekuńczo – wychowawczą w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo – wychowawczą – Dom Dziecka „Stanica”. Od tej pory Dom Dziecka „Stanica” jest samodzielną jednostką organizacyjna działającą jako jednostka budżetowa Miasta Katowice. Jednocześnie podjęto decyzję o stopniowej likwidacji szkoły, co zostało zakończone w roku szkolnym 2008/2009. 15.09.2011 roku „powróciła” do naszej placówki płeć piękna – została stworzona grupa dziewcząt w ciąży i niepełnoletnich matek z dziećmi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *