DOM DZIECKA „STANICA”
ul. Plebiscytowa 46, 40-041 Katowice
NIP: 954-226-11-96
Regon: 272-283-777
Nr. Konta: 64 1020 2313 0000 3002 0515 6908
telefony: (32) 251-21-16; (32) 251-05-62
e-mail: sekretariat
ODDZIAŁ PLACÓWKI:
ul. Jagiellońska 36/4
telefon: 795-568-833

DYREKTOR:
mgr Monika Magiera – Drabik
telefon: (32) 251-21-16 wew. 22
telefon bezpośredni: 537-759-004

ZASTĘPCA DYREKTORA:
mgr Karol Stawik
telefon: (032) 251-21-16 wew. 29