Oferta dla tych, którzy są kreatywni, otwarci na nowe propozycje, pełni wigoru i chęci do współpracy! ​

Jeśli jesteś osobą godną zaufania, posiadasz głowę pełną pomysłów, nie boisz się wyzwań i współpracy to zapraszamy Ciebie na wolontariat do Naszej Stanicy. Poszukujemy osób, które chcą podzielić się swoim czasem i pomysłami.

Jeśli nawet masz trochę wolnego czas, który mógłbyś poświęcić dzieciom – zostań Naszym Wolontariuszem. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i możliwość zaangażowania się.

Czy masz jeszcze wolny czas? Czy swój wolny czas chcesz poświęcić dla innych? Czy w natłoku zajęć znajdziesz jeszcze czas na dodatkowe obowiązki? Jeśli odpowiedziałeś tak, chociaż na jedno pytanie ta oferta jest dla Ciebie. Szukamy osób do systematycznej pracy wolontarystycznej, ze względu na duże przywiązanie dzieci do swoich nowych „opiekunów”. Przewidujemy trzy miesięczny okres próbny.

Wolontariuszem może być osoba, która:

• jest pełnoletnia
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona
• wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ​

Dyrektor placówki zawiera z wolontariuszem porozumienie, w którym określa się m.in.:

• zakres i sposób wykonywania zadań, których podejmuje się wolontariusz, oraz czas trwania współpracy
• zobowiązania wolontariusza do działania w porozumieniu z dyrektorem lub osobą wyznaczoną przez dyrektora
• zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce ​

Na prośbę wolontariusza wydajemy pisemną opinię o jego pracy.